Aktuelt

Se alle

Kunnskapsdiagram

Tilstand

Behandlingsform

Klikk i det hvite feltet i midten for å komme tilbake

Nyeste publiserte sider

Publisert

Om tvangslidelser

Tvangslidelse kjennetegnes ved tilbakevendende tvangstanker (obsesjoner) og tvangshandlinger (kompulsjoner). Tvangstanker er uønskede og påtrengende tanker, bilder eller impulser som om og om igjen dukker opp i bevisstheten. Tankene ledsages av ubehagelige følelser som angst, skam, avsky eller at noe ikke "kjennes rett". Typiske tvangstanker er overdreven bekymring for smitte, berøring av urene overflater, redsel for at en selv eller ens nærmeste blir skadet eller overdrevet behov for symmetri. Tvangshandlinger utføres for å bli kvitt eller redusere disse ubehagelige tankene og følelsene. Handlingene blir ofte gjentatt på en ritualisert måte og virker overdrevne, rare og uforståelige.
Publisert

Oversiktstabell: hva virker for tvangslidelser?

I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer for barn og unge med tvangslidelser. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre.