Aktuelt

Se alle

Kunnskapsdiagram

Tilstand

Behandlingsform

Klikk i det hvite feltet i midten for å komme tilbake

Nyeste publiserte sider

Publisert

Oppsummert om selvskading og selvmordssatferd

Villet egenskade omfatter både selvskading og selvmordsforsøk. Selvmordsforsøk blir brukt om skader man påfører seg selv med intensjon om å dø. Selvmordsatferd er en samlebetegnelse på selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord. Selvskading handler om å påføre sin egen kropp skade eller smerte, uten at personen ønsker å dø.
Publisert

Ressurser for angst

Det finnes retningslinjer, veiledere og ulike former for pasientstøtte for de med angst og deres nærmeste. Disse er listet opp nedenfor.