Oppsummert forskning

Her finner du en oversikt over innholdet i Håndboka. Vi formidler oppsummert forskning om effekt av ulike behandlingstiltak for et utvalg tilstandsgrupper og for behandlingsformer overordnet sett. Håndboka er under kontinuerlig utvikling og nye kapitler blir lagt til fortløpende. Forskningen formidlet her representerer det siste innen oppsummert forskning og er gjengitt etter internasjonale standarder for god kvalitet innen kunnskapsoppsummering.

 • Nødvendig helsehjelp innebærer både utredning og behandling. Alle polikliniske pasienter i psykisk helsevern skal utredes for aktuell problematikk og ressurser der det er hensiktsmessig. Her finner du mer overordnet stoff relevant for utredning av psykiske vansker hos barn og unge. Utredning for spesfikke tilstander er omtalt under hvert tilstandskapittel.


 • Dette kapittelet omtaler ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser, og formidler oppsummert forskning på alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge med en slik tilstand.


 • Dette kapittelet omtaler angstlidelser, og formidler oppsummert forskning på alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge som har en slik tilstand.


 • Dette kapittelet omtaler bipolar lidelse, og formidler oppsummert forskning på alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge med en slik tilstand.


 • Dette kapittelet omtaler depresjon, og formidler oppsummert forskning på alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge med en slik tilstand.


 • Dette tilstandskapittelet omtaler psykiske vansker hos barn og ungdommer med medfødt eller tidlig ervervet varig funksjons­nedsettelse.


 • Dette kapittelet omtaler psykoselidelser, og formidler oppsummert forskning på alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge som har en slik tilstand.


 • Dette kapittelet omtaler selvskading, selvmordsatferd og gjennomførte selvmord, og formidler oppsummert forskning på alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge som sliter med slik problematikk, eller forebyggende tiltak.


 • Dette kapittelet formidler oppsummert forskning om effekt av tiltak relevant for psykiske vansker hos sped- og småbarn, herunder forebyggende tiltak rettet mot familier med kjente risikofaktorer og begynnende vansker.


 • Dette kapittelet omtaler traumerelaterte tilstander, og formidler oppsummert forskning på alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge som sliter med slik problematikk.


 • Dette kapittelet omtaler tvangslidelser, og formidler oppsummert forskning på alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge diagnostisert med en slik tilstand.


 • Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på e-helsetiltak som nettbasert psykologisk terapi brukt forebyggende eller hvor barn har ulike psykiske vansker.


 • Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på familieterapi og foreldreveiledning brukt forebyggende eller hvor barn har ulike psykiske vansker.


 • Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på fysisk aktivitet brukt som forebyggende og helsefremmende tiltak, men også i behandling av barn med ulike psykiske vansker.


 • Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi for barn og unge med ulike psykiske vansker.


 • Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på leketerapi for barn med ulike psykiske vansker.


 • Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på tiltak som har til hensikt å fremme lese-og skriveferdigheter eller som tar i bruk slike virkemidler for å fremme psykisk helse og atferdsendring hos barn og unge.


 • Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på likemannstiltak som selvhjelpsgrupper i behandling av barn og unge med ulike psykiske vansker.


 • Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på metoder basert på oppmerksomt nærvær brukt som forebyggende og helsefremmende tiltak, men også i tillegg til behandling av barn med ulike psykiske vansker.


 • Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på psykodynamisk terapi for barn og unge med ulike psykiske vansker.


Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send