Tilstandsgruppe: ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser

Her finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer for barn og unge diagnostisert med ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre.

Tiltak for ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser

Kunnskapsgrunnlaget omfatter:
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser

Kunnskapsgrunnlaget omfatter ikke:
Voksne med ADHD

Psykoedukasjon, veiledning og annen opplæring

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Foreldretrening (barn i skolealder) sammenliknet med ingen foreldretrening
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge: beskriver behovet for god informasjon og familieinvolvering
 
Det anbefales å prøve om foreldretreningsprogrammer har effekt
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Foreldretrening (førskolebarn) sammenliknet med ingen foreldretrening
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Familieinvolvering er tilrådd som en del av behandlingsløpet i psykisk helsevern
 
Det anbefales å prøve om foreldretreningsprogrammer har effekt
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Sosial ferdighetstrening sammenliknet med ingen trening
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Middels
Middels
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Nasjonal retningslinje for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse

Det vurderes som uavklart hvem som har nytte av programmer for sosial ferdighetstrening
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
PC-basert kognitiv trening sammenliknet med ingen behandling
Samlet antatt nytte
Fordelaktig og med få eller ingen kjente bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Middels
Middels
Andre anbefalinger
-
Se også
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Nasjonal retningslinje for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse

Ulike forhold gjør at det er for tidlig å konkludere at denne behandlingsmetoden bør anbefales 

Kognitiv atferdsterapi

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen terapi eller enklere oppfølging
Samlet antatt nytte
Fordelaktig og med få eller ingen kjente bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Middels
Middels
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Nasjonal retningslinje for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse:

Metoden ser ut til å gi signifikant bedring

Nevrofeedback

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Nevrofeedback sammenliknet med placebo/vanlig oppfølging
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Ikke omtalt i nasjonal retningslinje

Akupunktur

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Akupunktur sammenliknet med ingen eller annen behandling
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer

Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Ikke omtalt i nasjonal retningslinje

Musikk

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Musikk sammenliknet med stillhet
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Ikke omtalt i nasjonal retningslinje

Fysisk aktivitet

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Fysisk aktivitet sammenliknet med vanlig aktivitet
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale anbefalinger er at barn og unge bør være i variert fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag

Oppmerksomt nærvær

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Oppmerksomt nærvær sammenliknet med vanlig eller ingen oppfølging
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Ikke omtalt i nasjonal retningslinje

Skolebaserte tiltak

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Skolebaserte tiltak sammenliknet med ingen tilpasning, mindre tilpasning eller vanlig oppfølging i skolen
Samlet antatt nytte
Fordelaktig og med få eller ingen kjente bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Nasjonal retningslinje for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse:

Tilrettelegging og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole er blant de vanligste og viktigste hjelpetilbudene til barn og unge

Nasjonal retningslinje for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse: 

Det vurderes som uavklart hvem som har nytte av programmer for sosial ferdighetstrening
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Veiledning (coaching) sammenliknet med ingen veiledning
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Nasjonal retningslinje for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse: 

Vi mangler fortsatt vitenskapelige kontrollerte studier av coaching

 

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Skolefritidsordning sammenliknet med annen (mentor) eller ingen oppfølging
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Ikke omtalt i nasjonal retningslinje

Kosthold

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Sukker (sukrose) i kostholdet sammenliknet med aspartam
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å anbefale dietter uten sukker
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Tilskudd av omega 3/6 sammenliknet med placebo
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Nasjonal retningslinje for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse:

Uklart hvilken klinisk signifikans symptomreduksjonene av flerumettede fettsyrer har

Medikamentell behandling

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Kombinasjonsbehandling sammenliknet med medikamentell behandling alene
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Planlagte medisinpauser sammenliknet med ingen pause
Samlet antatt nytte
Antakelig liten eller ingen nytte, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Lav
Lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Nasjonal retningslinje for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse:

Retningslinjen beskriver ikke medisinpauser for de med god behandlingsrepsons, men medisinpauser anbefales i tilfeller hvor det er usikkerhet knyttet til effekt av medikamentell behandling. 

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Lisdeksamfetamin sammenliknet med atomoksetin
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Lav
Lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Nasjonal retningslinje for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse:

Dersom det er indikasjon for utprøving av legemiddelbehandling ved ADHD/ hyperkinetisk forstyrrelse, bør sentralstimulerende legemidler være førstevalget

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Lisdeksamfetamin sammenliknet med metylfenidat
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Nasjonal retningslinje for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse:

Dersom det er indikasjon for utprøving av legemiddelbehandling ved ADHD/ hyperkinetisk forstyrrelse, bør sentralstimulerende legemidler være førstevalget

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Atomoksetin sammenliknet med metylfenidat
Samlet antatt nytte
Liten eller ingen forskjell mellom behandlingsformene
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på ADHD-symptomer
Lav
Lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Nasjonal retningslinje for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse:

Dersom det er indikasjon for utprøving av legemiddelbehandling ved ADHD/ hyperkinetisk forstyrrelse, bør sentralstimulerende legemidler være førstevalget