Tilstandsgruppe: ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser

Dokumentasjonsgrunnlag ADHD

Inkluderte oversikter for ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser (hovedkapittel)

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Battagliese 2015
Søkedato
Artikler publisert fra 1980 opptil desember 2012
Tiltak
Psykologisk behandling
Populasjon
Barn og unge med eksternaliserende vansker
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Cerrillo-Urbina 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil november 2014
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Studier der fysisk aktivitet ble gitt som en del av en kompleks intervensjon, Studier med høy risiko for bias
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Chan 2016
Søkedato
Artikler publisert fra 1999 opptil januar 2016
Tiltak
Psykososiale tiltak
Populasjon
Ungdom mellom 12 og 18 år diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Studier med barn med andre utviklingsforstyrrelser, psykisk lidelse, atferdsforstyrrelse og hjerneskade
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Chang 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil 31. mars 2017
Tiltak
Omega-3 Polyusaturerte fettsyrer
Populasjon
Barn (4-12 år) og ungdommer (13-17 år) diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Cornelius 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil 1. mars 2017
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn og unge mellom 3 og 18 år diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Cortese 2012
Søkedato
Artikler publisert opptil juli 2012
Tiltak
Kosthold (jerntilskudd)
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med ADHD. Oversikten inkluderer også voksne
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Cortese 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2012
Tiltak
PC-basert kognitiv trening
Populasjon
Barn og unge mellom 3 og 18 år diagnostisert med ADHD eller vurdert som å ha subterskel symptomer på ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Cortese 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2015
Tiltak
Nevrofeedback
Populasjon
Barn og unge mellom 3 og 18 år diagnostisert med ADHD eller annen hyperkinetisk forstyrrelse
Ekskludert
Barn med uvanlige tilstander (for eksempel fragilt X syndrom)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Humphreys 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2012
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med ADHD med samtidig rusproblemer
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Iznardo 2017
Søkedato
Uklart
Tiltak
Skolebasert atferdsrettet tiltak
Populasjon
Barn og unge mellom 3 og 18 år, gjennomsnittsalder 7,9 år, diagnostisert med ADHD eller ADD, inkludert nesten alle komorbide tilstander
Ekskludert
Barn og unge uten ADHD / ADD-diagnose, og de med komorbiditet autismeforstyrrelse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Li 2011
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2010
Tiltak
Akupunktur
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD eller annen hyperkinetisk forstyrrelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Mak 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil 2016
Tiltak
Mindfullnessbaserte intervensjoner rettet mot oppmerksomhet og eksekutiv fungering
Populasjon
Barn og ungdom mellom 5 og 18 år med oppmerksomhetsvansker og eksekutive vansker
Ekskludert
Studier som kun inkluderte et mål på ADHD uten å undersøke oppmerksomhet spesifikt
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Maloy 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1969 opptil 2014
Tiltak
Musikk
Populasjon
Barn og unge under 17 år diagnostisert med ADHD eller annen hyperkinetisk forstyrrelse, eller vurdert som å ha subterskel symptomer på ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Maneeton 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1991 opptil januar 2014
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge med ADHD-diagnose og andre hyperkinetiske forstyrrelser. Omfatter også voksne
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Matsui 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2015
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge, de fleste studiene gjennomsnittsalder på 8 år, med ADHD-diagnose. Omfatter også voksne
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Rezaei 2016
Søkedato
Artikler publisert fra 1999 opptil mars 2015
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Richardson 2015
Søkedato
Artikler publisert fra 1980 opptil 18. februar 2013
Tiltak
Skolebaserte tiltak
Populasjon
Barn og unge mellom 4 og 18 år diagnostisert med ADHD eller vurdert som å ha økt risiko for å utvikle ADHD
Ekskludert
Barn med hjerneskade eller annen nevrologisk forstyrrelse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Rimestad 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2015
Tiltak
Foreldrebasert tiltak
Populasjon
Barn og unge mellom 2,5 og 6 år diagnostisert med ADHD eller vurdert som å ha økt risiko for å utvikle ADHD
Ekskludert
Sammenlikner med medikamentell behandling alene
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sonuga-Barke 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2012
Tiltak
Tiltak som ikke er medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 3 og 18 år diagnostisert med ADHD eller annen hyperkinetisk forstyrrelse
Ekskludert
Barn med MBD
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sundhedsstyrelsen 2014
Søkedato
Artikler publisert fra august 2002 opptil oktober 2013
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD-diagnose
Ekskludert
Lenke
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

Inkluderte oversikter for utfyllende kapitler ADHD