Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Abdullah 2018
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.01.2019
Kommentar
ID
Anand 2017
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Medikamentell behandling for søvnvansker
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med ADHD og søvnvansker
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke vurdert
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Catala-Lopez 2015
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Nettverksanalyse av medikamentelle og psykologiske behandlingsformer
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt: nettverksanalyse
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Cerillo-Urbina 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil 31. august 2017
Tiltak
Medikamentell behandling (stimulantia og andre medisiner)
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 17 år diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Cordier 2018
Søkedato
Uklart - artikler publisert senest oktober 2017
Tiltak
Jevnalderbaserte tiltak fokusert på økt sosial fungering
Populasjon
Barn og ungdom diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Goode 2018
Søkedato
Artikler publisert fra 1. januar 2009 opptil 7. november 2017
Tiltak
Ikke-medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge opptil 17 år diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Kortekaas-Rijlaarsdam 2018
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Ukjent - inkluderer muligens barn og unge diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Liang 2018
Søkedato
Artikler publisert senest 31. mai 2016
Tiltak
Medikamentell behandling (metylfenidat sammenliknet med placebo eller atomoxetin)
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Holmskov 2017
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.01.2019
Kommentar
ID
Neudecker 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematiske oversikter
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.02.2019
Kommentar
ID
NICE 2018 (NG87)
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2017
Tiltak
Ikke-medikamentelle tiltak og medikamentelle tiltak
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD og annen hyperkinetisk forstyrrelse
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
Omtaler kun et knippe ikke-medikamentelle tiltak og få nye studier. Noen nye studier på andre medikamenter enn det som nå er omtalt i Håndboka. Vurderes mot eksisterende kunnskapsgrunnlag ved neste oppdatering desember 2018
ID
Patra 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.01.2019
Kommentar
ID
Storebø 2018
Søkedato
Studier publisert fra 1948 opptil 11. januar 2016
Tiltak
Methylphenidat
Populasjon
Barn og unge opp til 18 år diagnostisert med ADHD, med eller uten komorbiditet. Studier der minst 75 % av deltakerne er under 18 år, og minst 75 % ligger innen normalområdet evnemessig
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
Vurderes mot eksisterende kunnskapsgrunnlag ved neste oppdatering desember 2018
ID
Suarez-Manzano 2018
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Unge mennesker diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
Vurderes mot eksisterende kunnskapsgrunnlag ved neste oppdatering desember 2018
ID
Sultan 2018
Søkedato
Artikler publisert fra januar 2000 opptil desember 2016
Tiltak
Tiltak der det er samarbeid mellom ulike instanser/nivå ("share-care models")
Populasjon
Barn og unge mellom 7 og 17 år diagnostisert med ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Van Doren 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.03.2019
Kommentar
ID
Zang 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
13.01.2020
Kommentar
ID
Zhang 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil 5. mai 2018
Tiltak
Meditasjonsbasert psykologisk behandling
Populasjon
Alle aldre, diagnostisert med ADHD og/eller over terskel på et spørreskjema som måler ADHD-symptomer
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Chen 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.01.2019
Kommentar
ID
Chimiklis 2018
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.03.2019
Kommentar
ID
Cortese 2018
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.03.2019
Kommentar
ID
Faraone 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.05.2019
Kommentar
ID
Ching 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
05.09.2019
Kommentar
ID
Harrison 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
05.09.2019
Kommentar
ID
Barranco-Ruiz 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
06.09.2019
Kommentar
ID
Sun 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
06.01.2020
Kommentar
ID
Storebø 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematiske oversikter
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.06.2019
Kommentar
ID
Gan 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.10.2019
Kommentar
ID
Lambez 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
27.11.2019
Kommentar