Lisdeksamfetamin sammenliknet med atomoksetin

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Lisdeksamfetamin
Sammenligning: Atomoksetin
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD-symptomer (ADHD Rating Scale, ADHD-RS)- tidspunkt for oppfølging gjennomsnittlig 9 uker
Studier (antall personer)
1 studier (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -6,9 enheter lavere (95% KI -9,9 til -3,9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie.
Utfall
Funksjon (Clinical Global Impression Scale-Improvement, CGI-I)- tidspunkt for oppfølging er gjennomsnittlig 9 uker
Studier (antall personer)
1 studier (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
634 per 10000
Effektestimater
825 per 10000 RR 1,3 (95% KI 1,1 til 1,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie.
Utfall
Uønskede effekter (bivirkninger alle)- tidspunkt for oppfølging er gjennomsnittlig 9 uker
Studier (antall personer)
1 studier (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
709 per 10000
Effektestimater
716 per 10000 RR 1,01 (95% KI 0,86 til 1,2)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun en studie
Utfall
Systolisk blodtrykk- tidspunkt for oppfølging er gjennomsnittlig 9 uker
Studier (antall personer)
1 studier (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er 0,1 mm Hg høyere (95% KI -1,9 til 2,2)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun en studie
Utfall
Diastolisk blodtrykk- tidspunkt for oppfølging er gjennomsnittlig 9 uker
Studier (antall personer)
1 studier (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er 1,2 mm Hg lavere (95% KI -3,2 til 0,8)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun en studie
Utfall
Vektøkning- tidspunkt for oppfølging er gjennomsnittlig 9 uker
Studier (antall personer)
1 studier (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -1,15 kg mindre (95% KI -1,54 til -0,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun en studie
Utfall
Puls- tidspunkt for oppfølging er gjennomsnittlig 9 uker
Studier (antall personer)
1 studier (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -0,1 slag lavere (95% KI -2,7 til 2,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun en studie