Omega-3 sammenliknet med placebo

Populasjon: Barn og unge med snittalder mellom 7 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Omega 3/6
Sammenligning: Placebo eller vanlig kosthold
Basert på: Chang 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer på ADHD total- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
7 studier (534 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,38 (95% KI 0,20 til 0,56)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 for høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uoppmerksomhet- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
7 studier (590 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,42 (95% KI 0,23 til 0,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 for høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Hyperaktivitet- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
6 studier (551 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,48 (95% KI 0,01 til 0,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 for høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 for heterogenitet
Utfall
Kognitiv funksjon- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
3 studier (214 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Unnlatelsesfeil (omission error): standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,09 (95% KI 0,43 til 1,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 for høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 for heterogenitet
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse