Sosial ferdighetstrening sammenliknet med ingen trening

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Sosial ferdighetstrening
Sammenligning: Ingen trening
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Lærerbedømte symptomer på ADHD- alle tidspunkt for oppfølging slått sammen
Studier (antall personer)
6 studier (515 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD-symptomer i gruppen som fikk sosial ferdighetstrening var -0,02 standardavvik lavere (95% KI -0,9 til 0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon
Utfall
Foreldrebedømte symptomer på ADHD- alle tidspunkt for oppfølging slått sammen
Studier (antall personer)
7 studier (654 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD-symptomer i gruppen som fikk sosial ferdighetstrening var -0,49 standardavvik lavere (95% KI -0,79 til- 0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Foreldrebedømte eksternaliserende vansker- alle tidspunkt for oppfølging slått sammen
Studier (antall personer)
1 studier (254 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte eksternaliserende vansker i gruppen som fikk sosial ferdighetstrening var -0,26 standardavvik lavere (95% KI -0,51 til- 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon- kun en studie / få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av selektiv rapportering
Utfall
Lærerbedømte eksternaliserende vansker- alle tidspunkt for oppfølging slått sammen
Studier (antall personer)
3 studier (358 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte eksternaliserende vansker i gruppen som fikk sosial ferdighetstrening var 0 standardavvik høyere (95% KI -0,21 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon
Utfall
Lærerbedømte sosiale ferdigheter- alle tidspunkt for oppfølging slått sammen
Studier (antall personer)
5 studier (392 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte sosiale ferdigheter i gruppen som fikk sosial ferdighetstrening var 0,16 standardavvik høyere (95% KI -0,04 til 0,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse