Fysisk aktivitet for barn og unge diagnostisert med samtidig ADHD og autismespekterforstyrrelse

Dette kapittelet oppsummerer forskning om effekten av fysisk aktivitet på kognitiv fungering hos barn og ungdom med autismespekterforstyrrelse og ADHD. Dokumentasjonsgrunnlaget består av en systematisk oversikt utført av Tan og kollegaer (1), av god kvalitet (AMSTAR 8 av 11). 

Oversikten omfatter 22 studier med totalt 579 deltakere mellom 3 og 25 år diagnostisert med autismespekterforstyrrelse og/eller ADHD. Oversikten undersøkte effekter av tiltak basert på fysisk trening sammenliknet med ingen / vanlig fysisk aktivitet. 

 

Effekter av fysisk aktivitet på bedret kognitiv fungering

Forfatterne konkluderte med at medikamentell behandling trolig bedrer noen aspekter av kognitiv fungering hos personer med autismespekterforstyrrelse og/eller ADHD. Det er en liten til medium stor effekt av fysisk trening på kognitiv fungering (r = 0,235), 61,75 % fikk bedret kognitiv fungering etter fysisk aktivitet. 

På gruppenivå ser fysisk aktivitet ser ut til å være et lovende tiltak for barn og unge med autismespekterforstyrrelse og ADHD, men effekten gjelder spesielt for noen kognitive funksjoner. Mekanismene som ligger bak at effekten gjelder noen og ikke andre, er uklare. 

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Ida Sund Morken, rådgiver RBUP Øst og Sør og Astrid Austvoll-Dahlgren, seksjonsleder RBUP Øst og Sør / redaktør Håndboka. (1) Tan, BWZ, Pooley, JA, Speelman, CP. A meta-analytic review of the efficacy of physical exercise interventions on cognition in individuals with autism spectrum disorder and ADHD. Journal of autism developmental disorder. 2016;46(9):3126-43. 

08.07.2020  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send