Tilstandsgruppe: bipolar lidelse (kunnskapsoppsummeringen publiseres i februar 2019)

Oversiktstabell: hva virker ved bipolar lidelse?

I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer for barn og unge med bipolarlidelse. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre.