Tilstandsgruppe: depresjon

Dokumentasjonsgrunnlag depresjon

Her finner du en oversikt over de inkluderte systematiske oversiktene, disse er sortert alfabetisk og etter dato for inklusjon.

Inkluderte oversikter for depresjon (hovedkapittel)

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Aalbers 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2016
Tiltak
Musikkterapi
Populasjon
Personer i alle aldre med symptomer på depresjon (herunder barn og ungdommer)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Bailey 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2016
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn og unge mellom 12 og 25 år diagnostisert med depresjon eller vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon
Ekskludert
Personer med en annen psykisk lidelse som primærdiagnose
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Cook 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2014
Tiltak
Dialektisk atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge med symptomer på depresjon og selvskade med en snittalder på 9 til 16 år
Ekskludert
Studier som ikke målte depresjon eller selvskadende atferd
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Dalsbø 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2016
Tiltak
Kombinasjonsbehandling (antidepressiva + psykoterapi)
Populasjon
Barn og unge mellom 11 og 18 år diagnostisert med moderat eller alvorlig depresjon
Ekskludert
Type
Oversikt over systematiske oversikter
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Donaldson 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1985 opptil februar 2013
Tiltak
rTMS
Populasjon
Barn og unge mellom 7 og 18 år diagnostisert med alvorlig eller behandlingsresistent depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Fleming 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil februar 2013
Tiltak
Terapeutiske spill
Populasjon
Barn og unge mellom 9 og 25 år med depresjonsdiagnose eller vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon (hvorav noen også hadde andre psykiske vansker)
Ekskludert
Spill som fokuserte på andre aspekter ved helse (som fysisk aktivitet)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Jones 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2017
Tiltak
Psykoedukasjon
Populasjon
Barn og unge mellom 12 og 18 år diagnostisert med depresjon eller vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon
Ekskludert
Enkle undervisningstiltak som bruk av brosjyrer, samt pasienter med andre hoveddiagnoser
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Meekums 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2014
Tiltak
Danseterapi
Populasjon
Barn og voksne diagnostisert med depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Pu 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2016
Tiltak
Interpersonlig terapi
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Socialstyrelsen 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2016
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og voksne diagnostisert med depresjon
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Tindall 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2015
Tiltak
Atferdsaktivering
Populasjon
Barn og unge mellom 9 og 18 år diagnostisert med depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

Inkluderte oversikter utfyllende kapitler depresjon