Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Johnstone 2018
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Liu 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
06.09.2019
Kommentar
ID
Mychailyszyn 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil 1. april 2016
Tiltak
Interpersonlig psykoterapi for ungdommer, individuelt (IPT-A) eller gruppebasert (IPT-AG) brukt for å behandle depresjon
Populasjon
Ungdom mellom 12 og 19 år vurdert å ha et klinisk nivå av depressive symptomer
Ekskludert
IPT som forebyggende titlak
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Ssegonja 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Bai 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
06.01.2020
Kommentar
ID
Caldwell 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematiske oversikter
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
06.01.2020
Kommentar