Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Bai 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Caldwell 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Cuijpers 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
27.04.2020
Kommentar
ID
Davaasambuu 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
27.04.2020
Kommentar
ID
Gee 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
April 2020
Kommentar
ID
Liang 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.04.2020
Kommentar
ID
Ma 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
april 2020
Kommentar
ID
Mychailyszyn 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil 1. april 2016
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Oberste 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
27.05.2020
Kommentar
ID
Viswanathan 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
23.06.2020
Kommentar
ID
Wegner 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
27.05.2020
Kommentar