Interpersonlig terapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge mellom 11 og 18 år diagnostisert med depresjon
Intervensjon: Interpersonlig terapi
Sammenligning: Vanlig eller ingen oppfølging
Basert på: Pu 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
7 studier (527 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
SMD -0,74 (95% KI -0,91 til 0,56)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert på grunn av mulig publikasjonsbias
Utfall
Livskvalitet- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
5 studier (407 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
SMD 0,53 (95% KI 0,21 til 0,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Frafall
Studier (antall personer)
6 studier (538 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
SMD 0,50 (95% KI 0,30 til 0,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert