Oppmerksomt nærvær sammenliknet med vanlig oppfølging 2

Populasjon: Ungdom mellom 14 og 18 år diagnostisert med depresjon og andre stemningslidelser
Intervensjon: Oppmerksomt nærvær (gitt i tillegg til vanlig terapi)
Sammenligning: Vanlig oppfølging (terapi uten oppmerksomt nærvær)
Basert på: Socialstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon- tidspunkt for oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (102 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
57.5%
Effektestimater
31% høyere RR 0,46 (p<0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av mangel på overførbarhet- en svært selektert gruppe (blandet stemningslidelse). 3. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Selvrapportert angst- tidspunkt for oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (102 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
SMD: 0,44 (95% KI 0,04 til 0,83) til fordel for oppmerksomt nærvær p=0,005
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av mangel på overførbarhet- en svært selektert gruppe (blandet stemningslidelse). 3. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Funksjon- tidspunkt for oppfølging 3 måndeder
Studier (antall personer)
1 studie (102 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
SMD: 0,58 (95% KI 0,18 til 0,97) til fordel for oppmerksomt nærvær p=0,0001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av mangel på overførbarhet- en svært selektert gruppe (blandet stemningslidelse). 3. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Frafall
Studier (antall personer)
1 studie (102 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
11,5%
Effektestimater
10,5% høyere RR 1,91 (p-verdi ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av mangel på overførbarhet- en svært selektert gruppe (blandet stemningslidelse). 3. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.