Tiltak mot depresjon hos barn og unge med ervervet hjerneskade

Dette kapittelet oppsummerer forskning om effekt av ikke-medikamentelle tiltak rettet mot depresjon hos barn og unge med ervervet hjerneskade. En systematisk oversikt av god kvalitet (AMSTAR 10 av 11) har søkt etter studier som har evaluert slike behandlingsfomer(1). Tiltakene det ble søkt etter var psykologisk terapi og andre behandlingsformer som treningstiltak og elektrokonvulsiv terapi. 

 

Effekter av ikke-medikamentelle tiltak for depresjon hos barn og unge med ervervet hjerneskade

Mange med hjerneskade har også depresjon, og det er behov for kunnskap om hvilke behandlingsformer som er best egnet for denne gruppen av barn og unge. Til tross for å ha utført et systematisk og omfattende søk, fant oversiktsforfatterne ingen slike studier. Hvilke behandlingsformer som har best effekt mot depresjon hos barn og unge med ervervet hjerneskade er dermed usikkert, og det er behov for mer forskning.

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Ida Sund Morken, rådgiver ved RBUP Øst og Sør, Astrid Austvoll-Dahlgren, seksjonsleder ved RBUP Øst og Sør / redaktør Håndboka og Brynhildur Axelsdottir, biblioteksleder/seniorkonsulent ved RBUP Øst og Sør.


(1) Gertler, P, Tate, R. L., & Cameron, I. D. Non-pharmacological interventions for depression in adults and children with traumatic brain injury (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015;12:1-68.

20.03.2020  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send