Ekskluderte oversikter

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Cohen 2012
Søkedato
Artikler publisert fra 1996 opptil 2010
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med en bipolar lidelse, schizofreni, atferdsforstyrrelse, Tourrettes og/eller utviklingsforstyrrelse, som autisme
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Kumar 2013
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Dahm 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2017
Tiltak
Fysisk aktivitet og/eller medikamentell behandling (antipsykotika)
Populasjon
Personer over 18 år diagnostisert med en psykoselidelse
Årsak for eksklusjon
Omtaler ikke barn og unge
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Druyts 2016
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 5 og 18 år diagnostisert med en schizofrenilidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Kumar 2013
Type
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Harvey 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2015
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med schizofreni
Årsak for eksklusjon
Omtale erstattet av Krause 2018
Type
Systematisk oversikt og nettverksanalyse
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
03.10.2019
Kommentar
ID
Hert 2011
Søkedato
Artikler publisert inntil februar 2010
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 5 og 19 år diagnostisert med en schizofrenilidelse, autismespekterforstyrrelse, ADHD, tourettes syndrom og/eller bipolar lidelse
Årsak for eksklusjon
Autisme, ADHD, tourette og bipolar - omtales for disse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Holte 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2017
Tiltak
Kombinasjonsbehandling (antipsykotika + fysisk aktivitet)
Populasjon
Personer over 18 år diagnostisert med aktiv psykotisk episode
Årsak for eksklusjon
Omtaler ikke barn og unge
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Kumar 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2011
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 13 og 17 år diagnostisert med en schizofrenilidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig - NICE-rapporten er nyere
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
NICE 2013
Søkedato
Uklart
Tiltak
Omega-3
Populasjon
Personer med schizofreni
Årsak for eksklusjon
Utdatert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
NICE 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil 01.03.2014
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Voksne over 18 år
Årsak for eksklusjon
Omtaler ikke barn og unge
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
NICE 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil 1. mars 2014
Tiltak
Alle
Populasjon
Voksne over 18 år
Årsak for eksklusjon
Omtaler ikke barn og unge
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Pagsberg 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil 1. mars 2014
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med en schizofrenilidelse, i tidlig fase
Årsak for eksklusjon
Overflødig - overlapper med Harvey 2016 og har eldre søk
Type
Nettverksanalyse
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sarkar 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil desember 2012
Tiltak
Medikamentell behandling (antipsykotika)
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med psykose
Årsak for eksklusjon
For gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
03.10.2019
Kommentar
ID
SBU 2012
Søkedato
Artikler før mai 2011
Tiltak
Medikamentell behandling, organisering og medvirkning
Populasjon
Personer med schizofreni
Årsak for eksklusjon
Utdatert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Stafford
Søkedato
Omtale av NICE retningslinje fra 2013
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og voksne med psykose og schizofreni
Årsak for eksklusjon
Utdatert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Zheng 2018
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og voksne med schizofrenilidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig dekket av Krause
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
03.10.2019
Kommentar