Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Balldin 2018
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil 2014
Tiltak
Tiltak som inkluderer videofeedback for å støtte foreldrepraksis/oppdragelse og barns utvikling
Populasjon
Foreldre og deres barn mellom 1 måned og 12 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Bayrampour (2019)
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
21.11.2019
Kommentar
ID
Brown 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
11.06.2020
Kommentar
ID
Brown 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
10.09.2019
Kommentar
ID
Cluxton-Keller 2018
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.05.2019
Kommentar
ID
Fitton 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
06.01.2020
Kommentar
ID
Huang 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.11.2019
Kommentar
ID
Khurana 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
23.06.2020
Kommentar
ID
Loughnan 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
06.01.2020
Kommentar
ID
O'Hara 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
05.12.2019
Kommentar
ID
Pados 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.04.2020
Kommentar
ID
Premkumar 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
05.12.2019
Kommentar
ID
Rayce 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.04.2020
Kommentar
ID
Soleimani 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
01.04.2020
Kommentar