For tidlig fødte barn og/eller med lav fødselsvekt: samspillsintervensjonen NIDCAP sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Familier med nyfødte spedbarn, for tidlig fødte og/eller med lav fødselsvekt
Intervensjon: Samspillsobservasjonen NIDCAP («Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program»)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Ohlson 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Død eller større sensorinevral funksjonshemning – barnets alder ved oppfølging 18 måneder eller eldre
Studier (antall personer)
3 studier (302 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR 0,89 (95% KI 0,61 til 1,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Overlevelse uten funksjonshemning – barnets alder ved oppfølging 18 måneder eller eldre
Studier (antall personer)
2 studier (192 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR 0,97 (95% KI 0,69 til 1,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Visuell funksjonshemning – barnets alder ved oppfølging 18 måneder eller eldre
Studier (antall personer)
2 studier (127 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR 4,0 (0,18 til 89,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Sensorinevralt hørselstap – barnets alder ved oppfølging 18 måneder eller eldre
Studier (antall personer)
3 studier (149 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR 0,61 (95% KI 0,14 til 2,65)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Cerebral parese – barnets alder ved oppfølging 18 måneder eller eldre
Studier (antall personer)
3 studier (149 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR 0,22 (95% KI 0,04 til 1,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Mental utvikling (MDI subskala av Bayley Scales of Infant Development/BSDI) – barnets alder ved oppfølging 4 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (22 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon 1,90 (95% KI -14,69 til 10,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Mental utvikling – barnets alder ved oppfølging mellom 9 og 12 måneder
Studier (antall personer)
7 studier (366 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,55 (95% KI 0,33 til 0,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Psykomotorisk utvikling – barnets alder ved oppfølging mellom 9 og 12 måneder
Studier (antall personer)
7 studier (366 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,49 (95% KI 0,18 til 0,60)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Mental utvikling – barnets alder ved oppfølging mellom 18 og 24 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (263 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,19 (95% KI -0,06 til 0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Psykomotorisk utvikling – barnets alder ved oppfølging 18 eller 24 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (263 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,00 (95% KI -0,25 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Generelt evnenivå – barnets alder ved oppfølging 5 år
Studier (antall personer)
2 studier (48 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,21 (95% KI -0,37 til 0,78)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Verbalt evnenivå – barnets alder ved oppfølging 5 eller 8 år
Studier (antall personer)
2 studier (48 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,06 (95% KI -0,63 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
1,2
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Evnenivå utførelse – barnets alder ved oppfølging 5 eller 8 år
Studier (antall personer)
2 studier (48 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,53 (95% KI -0,06 til 1,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder mulig viktige forskjeller, men også mulig viktige ulemper).
Utfall
Dødelighet (på sykehuset)
Studier (antall personer)
4 studier (354 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR 1,58 (95% KI 0,79 til 3,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder mulig viktige forskjeller, men også mulig viktige ulemper).
Utfall
Andre uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert