Tilstandsgruppe: traumerelaterte lidelser (under arbeid)

Dokumentasjonsgrunnlaget traumerelaterte lidelser

Dokumentasjonsgrunnlaget for traumerelaterte lidelser (hovedkapittel)

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Adelufosi, 2017
Søkedato
august 2015
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Jenter som har opplevd kjønnslemlestelse
Ekskludert
Uspesifisert; møter ikke PICO
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Bergman, 2017
Søkedato
ukjent
Tiltak
Støtteprogrammer; familieterapi, foreldreveiledning, camp for barn
Populasjon
Barn 0-18 som har mistet forelder
Ekskludert
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Brown, 2017
Søkedato
August 2016
Tiltak
Psykologiske intervensjoner
Populasjon
Barn under 18 år som har opplevd naturlige eller menneskeskapte katastrofer
Ekskludert
single-kasusstudier
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Byrne, 2017
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Språkterapi
Populasjon
Barn/unge under 18 år som har opplevd mishandling
Ekskludert
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Fu, 2015
Søkedato
2015
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (CBT, psykoedukasjon, drama-/kunstterapi, skolebaserte tiltak)
Populasjon
Barn/unge under 18 år med PTSD
Ekskludert
Studier som ikke hadde universelle tiltak, ikke omhandlet barn og ikke inkluderte en intervensjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Gillies, 2016
Søkedato
Mai, 2015
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (KAT, eksponeringsterapi, psykodynamisk, narrativ terapi, støttende rådgiving, familieterapi, inkludert leketerapi )
Populasjon
Barn og unge opp til 18 år, PTSD ( alle slags typer)
Ekskludert
Møtte ikke PICO
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Gutermann, 2016
Søkedato
April , 2014
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (gruppeterapi, indivduell terapi)
Populasjon
PTSD (krig, ulykker, sykdom, naturkatastrofer). Alder: opp til 25 år
Ekskludert
voksne over 25 år, ikke-interaktive intervensjoner, case studier, færre enn 8 deltakere, utvalget overlappet med annen inkludert studie, utilgjengelig fulltekst, utilstrekkelige data til å rapportere analyse
Type
Systematisk oversikt og meta-analyse
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Gutermann, 2017
Søkedato
April, 2014
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (CBT, EMDR)
Populasjon
PTSD, Maksimum 25 år
Ekskludert
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Johnson, 2018
Søkedato
September, 2017
Tiltak
Foreldreintervensjoner
Populasjon
Foreldre til barn 3-17 år utsatt for ulike typer traume
Ekskludert
Typer traume som ikke omhandlet vold/konflikt, eks skade, helseproblemer, eller konflikt i familier etter skilsmisse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Macdonald, 2016
Søkedato
Opp til 2014
Tiltak
Psykososiale tiltak sammenliknet med aktivt tiltak eller ingen tiltak
Populasjon
Barn og unge mellom 0 og 25 år som har vært utsatt for mishandling
Ekskludert
Intervensjoner mot andre typer traume (vold blant tenåringspar, overfall av fremmede, eller omsorgssvikt som følge av krig). Også studier hvor barn var i risikosonen for omsorgssvikt ble ekskludert
Type
Systematist oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
NICE evidence review A, prevention
Søkedato
Desember, 2018
Tiltak
Ulike tiltak for forebygging av PTSD
Populasjon
Barn og unge i risikosonen for PTSD-diagnose, ulike typer traume
Ekskludert
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
NICE evidence review B, treatment
Søkedato
Desember, 2018
Tiltak
Tiltak for behandling av PTSD, barn med ulike typer traume
Populasjon
Barn og unge under 18 år med PTSD etter traume
Ekskludert
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
NICE, evidence review E, pharmacological treatment
Søkedato
Desember, 2018
Tiltak
Farmakologiske tiltak for barn med ulike typer traume
Populasjon
Barn og unge under 18 år med PTSD etter traume
Ekskludert
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Nocon, 2017
Søkedato
Juni, 2017
Tiltak
Psykososiale tiltak
Populasjon
Barn med PTSD, krigstraumer
Ekskludert
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Parker & Turner, 2013
Søkedato
Mai, 2013
Tiltak
Psykodynamisk terapi sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging
Populasjon
Barn og unge mellom 0 og 18 år som har vært utsatt for seksuelt misbruk
Ekskludert
Studier som tok i bruk en aktiv kontroll
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Sin, 2017
Søkedato
Mars, 2016
Tiltak
Psykologiske intervensjoner, inkludert KAT (individuell/gruppe)
Populasjon
Ungdom 11-17 og voksne med PTSD eller andre symptomer på psykisk uhelse etter traume
Ekskludert
Manglende randomisering, ikke PTSD
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
van der Put, 2017
Søkedato
Mars, 2017
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (rollespill, monitorering, kognitiv, familieterapi)
Populasjon
Omsorgssvikt, seksuelle overgrep, fysisk mishandling
Ekskludert
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

Inkluderte oversikter utfyllende kapitler traumerelaterte lidelser