Aktuelt

Se alle

Kunnskapsdiagram

Tilstand

Behandlingsform

Klikk i det hvite feltet i midten for å komme tilbake

Nyeste publiserte sider

Publisert

Omtale forskning på metoder basert på oppmerksomt nærvær

Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av forskning på oppmerksomt nærvær brukt som forebyggende og helsefremmende tiltak, men også i tillegg til behandling av barn med ulike psykiske vansker. Vær oppmerksom på at forskning på effekter av oppmerksomt nærvær rettet mot barn og unge med en spesifikk tilstand er sortert under hvert enkelt tilstandskapittel. Våre korte omtaler har til hensikt å gjøre kjent forskning som er utfyllende til hvert enkelt tilstandskapittel.
Publisert

Omtale av forskningen på psykodynamisk terapi

Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av forskning på psykodynamisk terapi for barn og unge med ulike psykiske vansker. Vær oppmerksom på at forskning på effekter av terapiformen rettet mot barn og unge med en spesifikk tilstand er sortert under hvert enkelt tilstandskapittel. Våre korte omtaler har til hensikt å gjøre kjent forskning som er utfyllende til hvert enkelt tilstandskapittel.
Publisert

Omtale forskningen på likemannstiltak

Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av forskning på likemannstiltak som selvhjelpsgrupper brukt forebyggende eller for barn med ulike psykiske vansker. Vær oppmerksom på at forskning på effekt av likemannstiltak rettet mot barn og unge med en spesifikk tilstand er sortert under hvert enkelt tilstandskapittel. Våre korte omtaler har til hensikt å gjøre kjent forskning som er utfyllende til hvert enkelt tilstandskapittel.