Aktuelt

Se alle

Kunnskapsdiagram

Tilstand

Behandlingsform

Klikk i det hvite feltet i midten for å komme tilbake

Nyeste publiserte sider

Publisert

Om selvskading og selvmordsatferd

I litteraturen omfatter begrepet «villet egenskade» både selvskading og selvmordsforsøk. Selvmordsforsøk blir brukt om skader man påfører seg selv med intensjon om å dø. Selvmordsatferd er en samlebetegnelse på selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord (1,2). Selvskading handler om å påføre sin egen kropp skade eller smerte, uten at personen ønsker å dø.