Jobb kunnskapsbasert

Når du tar i bruk forskningen formidlet i Håndboka er det viktig å være klar over at denne representerer kun én av tre typer kunnskap som bør inngå i beslutninger om valg av behandlingstilnærming.

I tråd med prinsippene for kunnskapsbasert praksis skal valg av behandling også baseres på fagfolks erfaringer, samt pasientens behov, verdier og preferanser. Vi må også ta hensyn til kontekst, tilgjengelige ressurser, lovgivning og andre praktiske forhold som kan bety noe for beslutningen.

Håndboka omtaler alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning internasjonalt. Det betyr at enkelte av disse behandlingsformene ikke er i bruk i Norge. Erfaringer fra metoder brukt i andre land kan allikevel være viktig beslutningsstøtte for praksis i Norge. 

 

Fant du ikke forskning på en behandlingsform du lette etter?

Håndboka er datadrevet; det vil si at vi omtaler all oppsummert forskning på behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unges psykiske helse. Hvis du ikke finner omtale av en behandlingsform du er interessert i, er det flere mulige grunner til dette:

  1. Omtalen av behandlingsformen er under utarbeidelse men ikke publisert ennå (kontakt redaksjonen for mer informasjon)
  2. Det finnes ingen oppdatert kunnskapsoppsummering om denne behandlingsformen (Håndboka omtaler kun oppsummert forskning publisert i løpet av de fem siste årene- se våre arbeidsmetoder)
  3. Det finnes ingen kunnskapsoppsummering på behandlingsformen av tilstrekkelig kvalitet (Håndboka omtaler kun oppsummert forskning som møter minimumskravene for å kunne kalles en "systematisk oversikt"- se våre arbeidsmetoder)
  4. Behandlingsformen er lite forsket på

God forskning er nødvendig for å redusere usikkerheten knyttet til effekter av ulike behandlingsmetoder og tiltak. Større og flere studier hvor man tar i bruk robuste metoder for å sammenlikne behandlingsformer gir et tryggere beslutningsgrunnlag for politikere, fagfolk og pasienter. 

Slik usikkerhet skyldes hovedsakelig to faktorer; 1) at behandlingsformen er lite forsket på eller 2) at forskningen som er utført har ulike mangler.

Det er ofte usikkerhet knyttet til nye metoder og behandlinger, men også for sjeldne tilstander som det kan være krevende å forske på.

 

 

20.08.2018  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send